З Днем студента

З Днем студента

неділя, 12 грудня 2021 р.

Для учнів групи № 13. Завдання на директорську контрольну роботу

 

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр та літер, наприклад: 1а, 2б, 3в.

 

1.  Які джерела світла служать довше?

 а) Люмінесцентна лампа.

б) Лампа розжарювання.

в) Світлодіодна лампа.

 

2.Найістотніший недолік сонячних батарей?

а) Залежність від погодних умов.

б) Вірогідність швидкого забруднення.

в) Необхідність встанови перетворювачів енергії.

 

3.Одним з джерел «енергії біомас» є:

а) Вуглекислий газ, який виробляється при диханні людей.

б) Високоврожайні культури і рослини.

в) Вуглекислий газ, який виробляється від двигунів автомобілів

 

4. Які ви знаєте види енергії?

1) механічна

2) хімічна

3) теплова

4) усі відповіді правильні

 

5. Атомні електростанції і екологічні проблеми, що виникають при їх експлуатації  

1) висока енерго- та матеріаломісткість;

2) викиди близько 250 радіоактивних ізотопів в навколишнє середовище;

3) втрати джерел доходу частиною місцевого населення;

4) можливі аварії на енергоустановках

 

6. До поновлюваних джерел енергії належать:

Виберіть одну або декілька відповідей:

a. енергія вітру 

b. вугілля

c. біомаса 

d. гідроелектроенергія 

e. нафта

 

7. Навести причини, за яких світове суспільство має активно впроваджувати енергозберігаючі заходи

Виберіть одну або декілька відповідей:

a. проблема зміни клімату на Землі, пов’язана зі збільшенням концентрації парникових газів 

b. зростання енергоспоживання в світі 

c. охорона навколишнього середовища 

d. енергетичні системи України

e. оптимізація фінансових структур

 

8.Найекономніший клас побутових приладів:

1).А+++

2).B

3).G

 

9. Як Ви розумієте термін  "енергозбереження"?

1) сукупність усіх природних та перетворених видів палива та енергії, що використовується у національному господарстві

2) діяльність, що спрямована на раціональне використання первинної на перетвореної енергії, природних енергетичних ресурсів, яка впроваджується за допомогою економічних та правових методів

3) метод виробництва продукції з раціональним використанням енергії

10. На кожне незавершене твердження одна чи кілька відповідей можуть бути вірними. Введіть через кому номера правильних відповідей, наприклад: 1, 3, 5.

 

10. Основними причинами, що призводять до катастрофічного стану довкілля від впливу теплових електростанцій є:

1)     використання низькосортного палива;

2)     висока енерго- та матеріаломісткість;

3)     знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища;

4)      втрати лісів і високородючих заплавних земель;

5)     відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд,

6)     оборотних систем водозабезпечення тощо) та низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів

 

11. На кожне незавершене твердження одна чи кілька відповідей можуть бути вірними. Введіть через кому номера правильних відповідей, наприклад: 1, 3, 5.

Основними причинами, що призводять до катастрофічного стану довкілля від впливу водосховищ і гідроелектростанцій є:

1)можливі аварії на енергоустановках, що супроводжуються викидом у довкілля радіоактивних матеріалів;

2) створення додаткового шуму, що є неприйнятним для багатьох людей;

3)знищення цінних видів прохідних і напівпрохідних риб, для яких греблі стають нездоланними перешкодами на шляху до нерестовища;

4) втрати лісів і високородючих заплавних земель;

5)відселення людей із зони затоплення

 

Немає коментарів:

Дописати коментар