З Днем студента

З Днем студента

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. Зміст курсу

Код модуля
Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
БК.10
Основи електростатики
Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

БК.10
Основні закони постійного струму
Поняття про електричний струм, електричне коло.  Величина та щільність струму. Опір та провідність провідників.  Електрорушійна сила джерела живлення, напруга. Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл постійного струму. Закон Ома. Робота та потужність електричного струму. Перший та другий закони Кіргофа.

БК.10
Електромагнетизм
Магнітне поле провідника із струмом. Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Електромагніти.
Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник із струмом в магнітному полі. Електромагнітна індукція. Індуктивність. Поняття про індуктивність котушки з осердям. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Вихрові струми.
БК.10
Електричні кола змінного струму
Синусоїдний  змінний струм. Отримання змінного струму. Період  і частота. Фаза, зсув фаз. Опори в однофазному електричному колі. Закон Ома для кола змінного струму. Активна, реактивна та повна потужності в колі змінного струму.
Трифазна система змінного струму. З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругами при з’єднанні зіркою чи трикутником. Чотирипровідна система.

БК.10
Вимірювання електричних величин
ЛПР 1-2. Складання схеми та вимірювання електричного струму та напруги.
ЛПР 3 . Складання схеми та вимірювання електричного опору
ЛПР 4. Складання схеми та вимірювання потужності
ЛПР 5 – 6. Вимірювання електричних величин комбінованими приладами
ЛПР 7 – 8. Складання схем підключення лічильника обліку електричної енергії до мережі.БК.10
Трансформатори
Принцип дії та побудова трансформаторів. Коефіцієнт трансформаторів. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Улаштування та типи трансформаторів. Вимірювальні трансформатори. Силові трансформатори. Автотрансформатори.

БК.10
Електричні машини
Класифікація, призначення та принцип дії електричних машин. Принцип дії та будова машини постійного струму. Генератори постійного струму. Двигуни з послідовним, паралельним, змішаним та незалежним збудженням.  Номінальні величини та характеристики електричних машин постійного струму. Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Синхронні машини. Номінальні величини та характеристики електричних машин змінного струму.
БК.10
Електричні апарати
Будова та електротехнічні характеристики рубильників, запобіжників, автоматичних вимикачів, електромагнітних реле, контакторів, електромагнітних пускачів, комплектних розподільних пристроїв.

БК.10
Основні відомості про електробезпеку
Дія електричного струму на організм людини. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.

БК.3
Основи енергозбереження
Основи енергозбереження. Принципи раціональної роботи електрообладнання

Немає коментарів:

Дописати коментар