З Днем студента

З Днем студента

ТЕХНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ. Зміст курсу

Код модуля
Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
БК.8
Основи технічного креслення
Система конструкторської документації. Загальні правила оформлення креслень.  Формати, масштаби, лінії креслень.
Методи проекціювання та його елементи. Прямокутне проекціювання.
ЛПР 1. Виконання та заповнення основного напису для графічних конструкторських документів.
ЛПР 2. Виконання креслення нескладних деталей з нанесенням розмірів.

БК.8
Основи машинобудівного креслення
Вигляди. Перерізи та розрізи. Робоче і монтажне креслення, складальні креслення, специфікація – загальні поняття.  Призначення та порядок виконання ескізів.  Послідовність читання креслень.
ЛПР 3. Виконання ескізів нескладних деталей
ЛПР 4. Читання робочого креслення нескладної деталі

БК.8
Схеми
Види та призначення схем; умовні графічні позначення елементів обслуговуваних механізмів на кінематичних схемах.
Структурні, монтажні і принципові електричні, гідравлічні, пневматичні схеми. Умовні графічні та літерні позначення в електричних, гідравлічних, пневматичних схемах. Читання схем.
ЛПР 5. Читання нескладних електричних схем
ЛПР 6. Читання нескладних пневматичних схем

Немає коментарів:

Дописати коментар