З Днем студента

З Днем студента

навчальний блок будова

Машиніст крана (кранівник), 2 розряд

тем
уро-ку
Назва теми, уроку
Кіль-кість годин
Дата т/а,
№№ груп
7Машиніст крана (кранівник) 2 розряд

І півріччя1

11
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.
1


2

52
Розмічальні роботи
13
Рубання, випрямляння та гнуття металу
14
Обпилювання металу
15
Обробка отворів
16
Різьби
1


3

20


7
Поняття про машини і механізми. Збірні одиниці і деталі машин
18
Кінематичні пари та кінематичні схеми
19
Вали та вісі
110
Підшипники ковзання
111
Підшипники  кочення
112
Муфти
113
Передачі обертового руху, їх класифікація
114
Визначення передаточного числа
115
Зубчасті передачі
116
Збірні одиниці і деталі кранових механізмів
117
Редуктори: будова, призначення, типи
118
Гальмові пристрої
119
Ходові колеса та балансири
120
Вантажні барабани
121
Блоки і поліспасти
122
Гакові підвіски
123 – 24
ЛПР. Визначення типу та передаточного числа редукторів.
225 – 26
ЛПР. Розбір схеми запасовування канатів у поліспаст, визначення його кратності.
2


4

427
Призначення та області використання вантажопідіймальних кранів , їх основні параметри
128
Класифікація кранів
129
Стійкість кранів
130
Паспорт вантажопідіймального крана
1


5

1231
Монорейкові візки
132
Кран-балки
133
Крани мостового типу
134
Типи кранових мостів та їх металоконструкції
135
Механізм пересування крана
136
Механізм пересування вантажного візка
137
Механізм підіймання вантажу
138
Способи передачі обертання на барабан
139
Шлюзові крани
140
Консольні крани
141
Настінні крани
142
Велосипедні крани
1


6

Вантажозахоплювальні пристрої і тара
9


43
Гаки і петлі
144
Вантажопідіймальні електромагніти
145
Грейфери
146
Сталеві канати
147
Вибраковування канатів
148
Ланцюги
149
Знімні вантажозахоплювальні пристрої
150
Стропи, засоби утворення петлі
151
Бракування строп
1


7

Кабіни керування, галереї, площадки і сходи Кранові колії
4


52
Кабіни керування
153
Галереї
154
Посадочна площадка і сходи
155
Кранова колія
1


8

Електроустаткування вантажопідіймальних кранів
10


56
Крановий струмопідвід.
157
Кранові реостати
158
Двигуни змінного струму
1
Всього за І півріччя
58
ІІ півріччя
59
Двигуни постійного струму
160
Аппаратура ручного керування
161
Контактори змінного і постійного струму
162
Апратура захисту електроустаткування
163
Засоби керування крановими гальмами
164
Захист кранового електрообладнання
165
Самостійні електричні кола на крані
1


9

Прилади і пристрої безпеки
1166
Призначення і види приладів і пристроїв безпеки
167
Обмежники рухів крана важільного типу
168
Обмежники пересування безконтактного типу
69
Блокувальні пристрої
170
Обмежники вантажопідйомності і ваговимірювальні пристрої
171
Звукова та світова сигналізація
172
Опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки
173
Протиугінні пристрої
174
Захисне заземлення і занулення. Огорожі.
175
Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки
176
Підсумковий урок
1
Всього на 2 розряд
76
Всього за І курс
76
ІІ курс

Машиніст крана (кранівник) 3 розряд10

Основні положення технічної механіки
101
Механічний рух, його види
12
Шлях, швидкість та час руху
13
Лінійна та кутова швидкість . Швидкість обертального руху
14
Поняття про сили, система сил
15
Центр ваги та його визначення
16
Момент сил та його визначення
17
Тертя та його види
18
Робота та її визначення
19
Потужність
110
Коефіцієнт корисної дії
1


11

Допуски та посадки
411
Уніфікація деталей та вузлів машин.
112
Допуски
113
Посадки
114
Фактори, що впливають на абсолютну величину допуску
1


12

Кранові деталі та механізми
1615
Рознімні з’єднання деталей
116
Нерознімні зєднання деталей
117
Вали та вісі
118
Підшипники ковзання та кочення
119
Муфти
120 – 21
Передачі
222
Редуктори
123 – 24
Гальма
225
Ходові колеса
126
Барабани для ланцюгів та канатів
127
Пружини та ресори
128
Гакові підвіски
129 - 30
Лабораторно-практична робота:
Регулювання гальм з електромагнітним та електрогідравлічним приводами
2


13

Будова вантажопідйомних кранів
1631
Електроталі. Будова, область використання
132
Переносні крани: будова та застосування
133 - 34
Мостові крани
235
Шлюзові крани
136 - 37
Козлові крани
238
Стелажні крани-штабелеукладальники
139
Загальні відомості про баштові крани
140
Механізми пересування баштових кранів
141
Механізми повороту баштового крану
142
Вантажні лебідки баштового крану
143
Механізми зміни вильоту та висування башти баштового крану
144 - 45
Пристрої баштових кранів
246
Портально-стрілові крани
1


14

Прилади керування, захисту та безпеки
1747
Важелі, педалі, кнопки керування
148
Кранові контролери
149
Контактори змінного та постійного струмів
150
Плавкі запобіжники, кранові реле
151
Магнітні пускачі
152
Захисна панель
153
Обмежники робочих рухів крана
154
Блокувальні пристрої
155
Обмежники вантажопідіймальності
156
Ваговимірювальні пристрої
157
Звукова та світлова сигналізація
158
Опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки
159
Протиугінні пристрої
160
Анемометр
161
Захисне заземлення
162
Занулення, огорожі
163
Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки
1


15

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара
764
Сталеві канати та ланцюги
165
Стропи та їх розрахунок
166
Траверси, захвати, тара
167
Гаки і петлі
168
Вантажопідіймальні електромагніти
169
Грейфери
170
Підсумковий урок
1
Всього годин на 3 розряд:
70
Всього годин за ІІ курс:
70
Машиніст крана (кранівник) 4 розряд16

Основні положення технічної механіки
21
Деформації та напруги, випробовування матеріалів.
12
Система важелів. Поліспаст
1


17

Допуски та технічні вимірювання
23
Якість продукції. Похибки при виготовленні деталей
14
Вимірювальні інструменти: штангенінструменти, мікрометричні вимірювальні засоби
1


18

Механізми і деталі сучасних кранів
85
Види з єднань деталей та їх застосування  на вантажопідіймальних кранах
16
Вали, вісі, підшипники
17
Муфти: види, призначення.
18
Передачі 
19
Редуктори
110
Гальма
111
Ходові колеса. Пружини та ресори. Барабани для ланцюгів та канатів
112
Гакові підвіски
1


19

Будова вантажопідйомних кранів
1413 - 14
Мостові крани
215
Шлюзові крани
116 - 17
Козлові крани
218
Стелажні, мостові крани-штабелери та з автоматичним керуванням
119 - 21
Баштові крани
322
Портально – стрілові крани
123
Кабельні крани
124 - 26
Самохідні стрілові крани
3


20

Прилади керування, захисту і безпеки
827 - 28
Прилади керування вантажопідйомними кранами
229 - 30
Прилади захисту
231
Обмежники робочих рухів крана, вантажопідіймальності, блокувальні та ваговимірювальні пристрої
132
Звукова та світова сигналізація, опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки, протиугінні пристрої
133
Анемометри
134
захисне заземлення і занулення, огорожі
1


21

Вантажозахоплювальні пристрої, тара
835
Сталеві канати та ланцюги
136
Стропи та їх розрахунок
137
Траверси, захвати, тара
138
Гаки і петлі
139
Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери
140 - 41
Лабораторно-практична робота

242
Підсумковий урок
1
Всього годин на 4 розряд:
42
Всього годин за ІІІ курс:
42
Всього годин на предмет:
188