З Днем студента

З Днем студента

Навчальний блок "Електротехніка"


ПРОФЕСІЯ


 «Електрогазозварник (2 – 3 розряд); Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (3 розряд) »

тем
уроків
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ
Кількість годин
1

Вступ
1


1
Зміст предмета
1

2

Основи електростатики.
4


2
1


3
Напруженість електричного поля. Потенціал та робота
1


4
1


5
1

3

Постійний струм та кола постійного струму. Основні закони постійного струму
10


6
1


1


8Величина та щільність струму. Опір та провідність


9
1


10
1


11
1


12
1


13
1


14
Основні методи розрахунку кіл постійного струму
1


15
 Міст постійного струму
1

4

Електромагнетизм
8


16
1


17
1


18
1


19
1


20
1


21
1


22
Індуктивність. Індуктивність котушки з осердям
1


23
Взаємоіндукція
1

5

Змінний струм та кола змінного струму
11


24
Синусоїдальний змінний струм, його отримання, графічне зображення
1


25
Період  і частота. Фаза, зсув фаз.
1


26
Опори в електричному колі змінного струму
1


27
Закон Ома для кола змінного струму
1


28
Потужність у колі змінного струму, коефіцієнт потужності і способи його підвищення
1


29
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.
1


30
З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача.
1


31
Чотирипровідна система.
1


32
Міст змінного струму
1


33 - 34
ЛПР 1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднані активного і реактивного опорів
2

6

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади.
11


35
Основні поняття метрології.
1


36
Класифікація електровимірювальних приладів
1


37
ЛПР 2. Складання схеми та вимірювання електричного струму та напруги.
1


38
ЛПР 3. Складання схеми та вимірювання електричного струму та напруги.
1


39
Вимірювання опору
1


40
ЛР 4. Вимірювання опору ізоляції за допомогою мегометра
1


41
ЛПР5. Складання схеми та вимірювання потужності
1


42-43
ЛПР 6 – 7. Вимірювання електричних величин комбінованими приладами
2


44-45
ЛПР 8 – 9. Складання схем підключення лічильника обліку електричної енергії до мережі.
2

7

Трансформатори
11


46
Загальна характеристика і галузі застосування трансформаторів
1


47
Будова та принцип дії трансформаторів
1


48
Основні параметри трансформаторів
1


49
Режими роботи трансформаторів. Режим холостого ходу трансформатора
1


50
Режим короткого замикання та навантаження трансформатора
1


51
Режим короткого замикання та навантаження трансформатора
1


52
Силові трансформатори
1


53
Схеми з’єднання обмоток трансформаторів
1


54
Зварювальні трансформатори
1


55
Вимірювальні трансформатори
1


56
Автотрансформатори
1

8

Електричні машини
11


57
Загальні відомості
1


58
Принцип дії та будова машини постійного струму
1


59
Генератори постійного струму
1


60
Номінальні величини та характеристики електричних машин постійного струму
1


61
Двигуни з послідовним збудженням. 
1


62
Двигуни з паралельним збудженням. 
1


63
Двигуни зі та незалежним збудженням. 
1


64
Будова та принцип дії асинхронних машин
1


65
Будова та принцип дії синхронних машин
1


66
Генератори змінного струму
1


67
Номінальні величини та характеристики електричних машин змінного струму
1

9

Електричні апарати
3


68
Комутаційні електричні апарати. Рубильники та реостати
1


69
Контактори та електромагнітні пускачі
1


70
Захисні електричні апарати.
1

10

Електровакуумні прилади
1


71
Загальні відомості про електровакуумні прилади
1

11

Іонні (газорозрядні) прилади
1


72
Загальні відомості про іонні (газорозрядні) прилади
1

12

Оптоелектронні пристрої
2


73
Основні поняття про оптоелектронні пристрої
1


74
Підсумковий урок
1

13

Напівпровідникові прилади
2


75
Основні відомості про напівпровідникові прилади
1


76
Терморезистори, діоди, тиристори, транзистори
1

14

Інтегральні мікросхеми
1


77
Основні поняття про інтегральні мікросхеми
1

15

Випрямлячі змінного струму
3


78
Призначення та принцип дії випрямляча.
1


79
Зглажувальні фільтри.
1


80
Стабілізатори напруги та струму
1

16

Електронні підсилювачі
2


81
Основні відомості про електронні підсилювачі
1


82
Амплітудні та амплітудно – частотні характеристики
1

17

Генератори коливань високої частоти
2


83
Загальні відомості про генератори коливань високої частоти
1


84
Поняття про амплітудну, частотну та широкоімпульсну модуляцію.

1

18

Використання електронних схем в системах    автоматики
1


85
Поняття про системи автоматичного регулювання
1

19

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії
1


86
Основні відомості про виробництво, розподіл та споживання електричної енергії
1

20

Основні відомості про електробезпеку
3


87
Дія електричного струму на організм людини.
1


88
Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом
1


89
Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори
1

21

Основи енергозбереження
2


90
Принципи раціональної роботи електрообладнання
1


91
Підсумковий урок
1Всього годин
91


Немає коментарів:

Дописати коментар