З Днем студента

З Днем студента

освітньо - кваліфікаційна характеристика


Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 

1.            Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)

2.            Кваліфікація – 2 розряд

3.            Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, принцип роботи та правила експлуатації кранів, які обслуговуються; граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів; правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів; систему вмикання двигунів та контролерів; основи електротехніки та слюсарної справи.

Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт при навантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів. Керувати монорейковими візками, консольними кранами та кран-балками. Перевіряти правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв. Брати участь у ремонті крана, який обслуговує.

4.            Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)     раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)    дотримуватись норм технологічного процесу;

в)     не допускати браку в роботі;

г)     знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е)     робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5.            Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.            Сфера професійного використання випускника

Всі види економічної діяльності.

7.            Специфічні вимоги

7.1.       Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

7.2.       Стать: жіноча, чоловіча.

7.3.       Медичні обмеження.
 
 
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1.            Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)
2.            Кваліфікація – 3 розряд
3.            Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються; способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи.
Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т, баштовими самохідними, самопідіймальними портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.
Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів. Здійснювати встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.
Керувати електроталями, переносними кранами під час виконання всіх видів робіт.
Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами та пристроями, під час виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в контейнери, пакети та на піддони.
4.            Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)      раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)      дотримуватись норм технологічного процесу;
в)      не допускати браку в роботі;
г)      знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д)      використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е)      робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
5.            Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду:
за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І-го, ІІ-го та ІІІ-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду – не менше 1-го року.
6.            Сфера професійного використання випускника:
Всі види економічної діяльності.
7.            Специфічні вимоги
7.1.       Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
7.2.       Стать: жіноча, чоловіча.
7.3.       Медичні обмеження.
 
 
 
 
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
 
1.      Професія – 8333 Машиніст крана (кранівник)
2.      Кваліфікація – 4 розряд
3.      Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову кранів та механізмів, які обслуговуються, способи перероблення вантажів; основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій, складальних елементів будівель і споруд; визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; технічні умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів; розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.
Повинен уміти: керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 15 т, баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т, баштовими стаціонарними та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів.
Керувати мостовими та шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 10 т до 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 м до 6 м) та інших аналогічних вантажів, встановлення виробів, вузлів та деталей на верстат; кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.
Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, баштовими самохідними, портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3 т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м на мостових і шлюзових кранах, довжиною понад 3 м на баштових самохідних, самопідіймальних, портально-стрілових, баштових стаціонарних і козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт.
Керувати кабельними кранами вантажопідйомністю до 3 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт.
Керувати гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт).
Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю понад 1 т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів із стелажів до виробничих дільниць. Вести облік матеріальних цінностей, які складує. Керувати кранами, оснащеними радіокеруванням.
4.      Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)     раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)    дотримуватись норм технологічного процесу;
в)     не допускати браку в роботі;
г)     знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д)    використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е)     робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
5.      Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду:
        за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
        за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 3-го розряду – не менше одного року.
6.      Сфера професійного використання випускника
Всі види економічної діяльності.
7.      Специфічні вимоги:
7.1.   Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
7.2.   Стать: жіноча, чоловіча.
7.3.   Медичні обмеження.