З Днем студента

З Днем студента

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ. Зміст курсу

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР (СЛЮСАР) ЧЕРГОВИЙ ТА З РЕМОНТУ УСТАКУВАННЯ, 3 РОЗРЯД

 Тема 1. Приймання – здавання зміни оперативним (черговим) працівником
Вимоги до організації робочого місця. Порядок прийому і здачі зміни. Стандарти, технічна і оперативна документація при експлуатації електрообладнання, правила ведення експлуатаційної та оперативної документації. Єдина система технологічної документації. Операційні та технологічні картки. Призначення і порядок ведення журналів: прийому і здачі зміни (оперативний журнал, оперативна схема реєстрації виконання робіт за нарядами і розпорядженнями обліку переносних заземлень, журнал обліку ЗІЗ). Вимоги безпеки під час приймання та здачі зміни. Особливості прийому та здачі зміни під час ліквідації аварій. Здійснення перемикань і операцій по включенню і відключенню електрообладнання, при його несправності або відхилення від нормального режиму роботи. Ознаки несправностей і ненормального режиму роботи електрообладнання.


Тема 2. Одержання завдання на виконання робіт в електроустановках, інструктаж з охорони праці та ознайомлення з необхідними заходами безпеки. Підготовка робочого місця
Порядок підготовки робочих місць. Правила застосування електрозахисних засобів (основних і додаткових) в електроустановках до і вище 1000В. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в обсязі виконуваних робіт. Порядок допусків до роботи за нарядами - допусками, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації при ремонтах електроустаткування та нагляду за іншими працюючими особами. Правила биркової системи. Системи та правила дії світлової, звукової й автоматичної сигналізації. Правила приймання та подавання звукових і видимих сигналів.

 Тема 3. Огляд електроустановок
Вимірювання електричних величин. Вимірювальні прилади, схеми підключення, призначення  та правила користування ними: амперметри, вольтметри, омметри, мультиметри, тестери, авометри, частотоміри, ваттметри, варметри, лічильники обліку електричної енергії, пірометри, тепловізори.  Прямі методи вимірювань. Вимірювання електричних величин комбінованими приладами. Визначення послідовності фаз. Вимірювання неелектричних величин тиску, температури та інше.
Повітряні та кабельні лінії електропередач, освітлювальні мережі. Проводи, кабелі, шнури: класифікація, марки, галузі застосування. Силові кабелі. Загальні поняття про освітлювальні мережі. Повітряні лінії електропередач, улаштування низьковольтних ЛЕП.  Кабельні лінії електропередач, їх класифікація; кабельні муфти.
Пускорегулювальна апаратура. Класифікація апаратів керування та захисту, їх технічні характеристики, конструкції: плавкі запобіжники, автоматичні вимикачі, рубильники, пакетні вимикачі, кнопки, ключі керування, резистори, реостати,  контролери, шляхові та кінцеві вимикачі, контактори, магнітні пускачі, електричні реле.
Електричні машини. Класифікація електричних машин. Двигуни змінного: будова, технічні характеристики асинхронних та синхронних двигунів. Двигуни постійного струму: будова, технічні характеристики асинхронних та синхронних двигунів. Колекторні двигуни.  Обмотки електричних машин, маркування виводів. Особливості пуску машин. Підшипники електричних машин, конструкції опор  підшипників кочення і ковзання.
Трансформатори. Типи трансформаторів: силові оливонаповнені та сухі, автотрансформатори, вимірювальні трансформатори, їх будова та призначення. Магнітопроводи силових трансформаторів, конструкція. Обмотки силових трансформаторів та схеми з’єднань.
Комутуючі пристрої трансформатора. Баки – розширники. Вводи Вн та НН. Трансформатори з регулюванням напруги під навантаженням.
Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ. Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ – типові схеми з’єднань, шинне влаштування, електричні апарати. Огляд КРП напругою до 1000 В, щитів та шаф РУ.
Заземлюючі пристрої. Елементи і конструкції заземлюючих пристроїв, їх огляд.
Скребкові та стрічкові конвеєри. Класифікація конвеєрного транспорту. Призначення, будова та принцип дії скребкових конвеєрів, складові частини. Стрічкові конвеєри шириною стрічки до 1400 мм: призначення, класифікація, будова та принцип дії. Складові деталі конвеєрів. Пристрої для натягування. Апарати керування, контролю, захисту та блокування.
Устаткування відкритих розробок, бурових робіт і збагачувальних фабрик: бурові верстати, шнекобурові  машини, пилезбиральні машини,  екскаватори, гірничотранспортні машини, транспортні мостів, землесоси, гідромонітори, дробарки, роторні та бакові стаціонарні вагоноперекидачі, живильники, стрічкові елеватори, гідравлічні та пневматичні осадкові машини, центрифуги – призначення, технічне улаштування, технічні характеристики.
Дефекти електричного обладнання, методи їх визначення. Ознаки працездатності електричного обладнання. Огляд трас кабельних ліній. Огляд освітлювальних мереж. Огляд електричних апаратів напругою до 1000 В. Визначення технічного стану апаратів без їх розбирання. Контроль справності захисних кожухів, перевірка роботи притискних пружин і робочого ходу рухомих частин апаратів. Періодичні огляди трансформаторів. Огляд деталей електричних машин, визначення експлуатаційної придатності.  Перевірка нагрівання корпусу, підшипників, загального стану, відсутність забруднень. Огляд стрічкових та скребкових конвеєрів. Огляд устаткування відкритих розробок, бурових робіт і збагачувальних фабрик .

Тема 4. Монтаж та демонтаж електроустановок та їх частин
Стропальні роботи. Знакова сигналізація. Вантажопідіймальні та вантажозахватні прилади. Визначення центру маси вантажів, що переміщують.Стропування та розстропування типових деталей: валів, дисків, кубів, конусів та інше. Підбір стропів та методів стропування. Стропування корпусних деталей верстатів та обладнання. Кантування вантажів.
Вимірювання електричних величин. Підготовка електровимірювальних приладів до монтажу.
Повітряні та кабельні лінії електропередач, освітлювальні мережі. З’єднання проводів. Відгалуження та окінцювання одно- та багатожильних проводів. Розмічання траси електропроводок. Правила виконання гнізд, борізд та отворів за допомогою ручного інструменту: зубила, шлямбура, пробійника, дрилі. Закріплення встановлювальних виробів (вимикачів, розеток, патронів та інше) за допомогою алебастрового або цементного розчину та клею. Закріплення деталей (скоб, спіралей) за допомогою поршневого монтажного пістолета. Монтаж відкритих проводок. Монтаж освітлювального устаткування: встановлення патронів ламп різних видів, вимикачів, перемикачів, штепсельних з’єднань. Підключення до освітлювальної мережі вимикачів та перемикачів. Підключення люмінесцентної лампи. Монтаж сухих обробок броньованого кабелю. Вулканізація гнучких кабелів. Засоби з’єднування та окінцювання кабелів. Монтаж стикових та кінцевих муфт. Траншейне та безтраншейне прокладання кабельної лінії. Прокладання кабелю у виробничих приміщеннях. Монтаж та демонтаж повітряних ліній електропередач. Монтаж і демонтаж пересувних ЛЕП. Встановлення опор. Закріплення опор в ґрунті. Скріплення металевих опор. Натягування, закріплення проводів. Трасування ліній. 
Електричні апарати. Підготовка пускорегулювальної апаратури до монтажу: зовнішній огляд, чищення, продування, регулювання, контроль ізоляції. Розмічання  встановлення опорних металоконструкцій для кріплення апаратури. Порядок кріплення та встановлення апаратів. Регулювання пружин контактів і магнітних пускачів.  Монтаж силових апаратів: установка рубильників, пускачів, реостатів.
Електричні машини. Підготовка електричних машин до монтажу. Усунення дефектів, виявлених при огляді. Складання машин. Сушіння (способи і режими) електричних машин. Встановлення машини на підвалини (перевірка, з’єднання та центрування валів, кріплення машини до фундаменту). Регулювання щіткового апарата. Заповнення підшипників мастилом. Підготовка до пуску. Пробний пуск.
Трансформатори. Монтаж силових трансформаторів. Порядок проведення дефектування та розбирання.
Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ. Монтаж комплектних розподільних пристроїв, щитів та шаф РУ.
Заземлюючі пристрої. Монтаж внутрішнього контура заземлення. Монтаж зовнішнього контура заземлення. 

Тема 5. Ремонт електроустановок та їх частин
Повітряні та кабельні лінії електропередач, освітлювальні мережі. Ремонт розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків, арматури. Ремонт повітряних ліній: виявлення та усунення несправностей. Ремонт кабельної лінії.
Електричні апарати. Ремонт кнопок, ключів керування, плавких запобіжників, автоматичних вимикачів, рубильників, пакетних вимикачів, реостатів,  контролерів, шляхових та кінцевих вимикачів, контакторів, магнітних пускачів.
Електричні машини. Типові несправності електродвигунів, причини їх виникнення. Ремонт електричних машин (електричної та механічної частини).
Трансформатори. Типові несправності основних частин трансформатора та їх ремонт: магнітопроводів, комутуючих пристроїв, відгалужень та вводів, розширювачів, баків, газових реле, повітрявисушувачів. Типові несправності силових трансформаторів, причини їх виникнення та усунення: виткове замикання обмоток, замикання на корпус (пробій), міжфазове коротке замикання, обрив у обмотках, порушення регулювання перемикачів, “пожежа сталі”, витікання масла.
Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ. Ремонт комплектних розподільних пристроїв, щитів та шаф РУ.
Заземлюючі пристрої. Ремонт пристроїв захисного заземлення.
Скребкові та стрічкові конвеєри. Ремонт скребкових та стрічкових конвеєрів. Технологія вулканізації конвеєрних стрічок. Способи з’єднання конвеєрних стрічок. Регулювання натягу конвеєрних стрічок.
Устаткування відкритих розробок, бурових робіт і збагачувальних фабрик. Ремонт механічної та електричної частин простих вузлів та механізмів устаткування відкритих розробок та бурових робіт: бурових верстатів; шнекобурової машини; екскаваторів; гірничотранпортних машин; ремонт простих вузлів навантажувальних машин; встановлення та закріплення батарейних ящиків. Типові несправності вагоноперекидачів, живильників, стрічкових елеваторів,  дробарок, гідравлічних та пневматичних осадкових машин, грохотів, класифікаторного обладнання, сепараторів, флотаційних машин, центрифуг, вакуум – фільтрів, обезпилювачів та пилозбиральних машин, сушильно – пресового обладнання, брикетних пресів.

Тема 6. Обслуговування електроустановок та їх частин
Повітряні та кабельні лінії електропередач, освітлювальні мережі. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні освітлювального устаткування, освітлювальних мереж, повітряних та кабельних ліній електропередач. Обслуговування та регулювання ПРА різних типів (очищення від пилу та бруду, перевірка кріплень, заміна контактів).
Електричні апарати. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні низьковольтних електричних апаратів (кнопок, ключів керування, плавких запобіжників, автоматичних вимикачів, рубильників, пакетних вимикачів, реостатів,  контролерів, шляхових та кінцевих вимикачів, контакторів, магнітних пускачів). Регулювання пружин контактів і магнітних пускачів. Схеми регулювання натиску контактів у  магнітних пускачах та контакторах. Обслуговування: контроль за поверхнею контактів (очищення від пилу та бруду, зачищення та протирання контактів, визначення провалів контактів). Обслуговування   реле різних типів (очищення від пилу та бруду, перевірка кріплення, протирання, заміна контактів). Обслуговування ящиків резисторів (зачистка контактних з’єднань, заміна елементів резисторів).
Електричні машини. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні електричних машин; порядок поточної експлуатації. Перевірка  нагрівання корпуса, загального стану, відсутності  забруднень. Контроль за навантаженням електродвигуна. Контроль за станом колектора, поверхнями  контактних кілець і щитків.
Трансформатори. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні трансформаторів; порядок поточної експлуатації. Вимірювання температури, контролювання навантаження, контролювання рівня оливи, взяття проби оливи та визначення придатності оливи, доливання оливи. Перевірка стану заземлення трансформатора.
Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні комплектних розподільних пристроїв, щитів та шаф РУ.
Заземлюючі пристрої. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні заземлюючих пристроїв.
Скребкові та стрічкові конвеєри. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні скребкових та стрічкових конвеєрів з шириною стрічки до 1400 мм.
Устаткування відкритих розробок, бурових робіт і збагачувальних фабрик. Норми, обсяги технічного обслуговування та перелік робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні устаткування відкритих розробок, бурових робіт і збагачувальних фабрик. Технічне обслуговування шнекобурової машини. Заміна дефектної гусеничної ланки. Перевірка редуктора привода ходу. Регулювання гальма лебідки. Обслуговування гідропривода. Заміна та чищення маслофільтрів, перевірка електрозолотників та регулювання захисних клапанів, заміна кулачків. Контроль роботи коробки передач по показникам датчика тиску оливи в системі змащування. Контролювання та регулювання роботи компресорів верстатів шарошечного буріння. Технічне обслуговування механічної та електричної частин простих вузлів та механізмів екскаваторів, гірничотранспортних машин, землесосів. Технічне обслуговування та ремонт простих вузлів навантажувальних машин. Технічне обслуговування простих вузлів самохідних вагонів (зарядження акумуляторних батарей, доливання та заміна електролиту). Правила технічної експлуатації та технічне обслуговування вагоноперекидачів, живильників, стрічкових елеваторів, дробарок, гідравлічних та пневматичних осадкових машин, грохотів, класифікаторного обладнання, сепараторів, флотаційних машин, центрифуг, вакуум – фільтрів, обезпилювачів та пилозбиральних машин, сушильно – пресового обладнання, брикетних пресів.

Немає коментарів: