З Днем студента

З Днем студента

Навчальний блок "Спецтехнологія"

тем
уроків
НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ, ЦИКЛУ, УРОКУ
Кількість годинЕлектрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 3 розряд


1.

Приймання – здавання зміни оперативним (черговим) працівником

4


1
Організація робочого місця
1


2
Порядок прийому – здачі зміни, особливості прийому – здачі зміни під час ліквідації аварій
1


3
Документація при експлуатації електрообладнання, правила ведення документації
1


4
Здійснення перемикань і операцій по включенню і відключенню електрообладнання, при його несправності або відхилення від нормального режиму роботи.
1

2.

Одержання завдання на виконання робіт в електроустановках, інструктаж з охорони праці та ознайомлення з необхідними заходами безпеки. Підготовка робочого місця

7


5
Підготовка робочого місця
1


6
Правила безпечної експлуатації електроустановок       
1


7
Застосування електрозахисних засобів) в електроустановках до і вище 1000В.
1


8
Порядок допуску до роботи за нарядами - допусками, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації при ремонтах електроустаткування та нагляду за іншими працюючими особами.
1


9
Правила біркової системи
1


10
Системи та правила дії світлової, звукової й автоматичної сигналізації.
1


11
Правила приймання та подавання звукових і видимих сигналів.
1

3.

Огляд електроустановок

20


12
Вимірювання електричних величин
1


13
Загальні поняття про освітлювальні мережі.
1


14
Повітряні лінії електропередач, улаштування низьковольтних ЛЕП.
1


15
Кабельні лінії електропередач, їх класифікація; кабельні муфти.
1


16
Апарати керування
1


17
Апарати захисту
1


18
Двигуни змінного струму
1


19
Двигуни постійного струму
1


20
Типи трансформаторів: силові оливонаповнені та сухі, автотрансформатори, вимірювальні трансформатори, їх будова та призначення
1


21
Основні елементи силового трансформатора
1


22
Комплектні розподільні пристрої, щити та шафи РУ – типові схеми з’єднань, шинне влаштування, електричні апарати
1


23
Огляд КРП напругою до 1000 В, щитів та шаф РУ
1


24
Елементи і конструкції заземлюючих пристроїв, їх огляд
1


25
Призначення, будова та принцип дії скребкових конвеєрів, складові частини
1


26
Стрічкові конвеєри шириною стрічки до 1400 мм: призначення, класифікація, будова та принцип дії
1


27
Стрічкові конвеєри шириною стрічки до 1400 мм: призначення, класифікація, будова та принцип дії
1


28
Устаткування відкритих розробок
1


29
Устаткування бурових робіт
1


30
Устаткування збагачувальних фабрик
1


31
Дефекти електричного обладнання, методи їх визначення, ознаки працездатності
1

4.

Монтаж та демонтаж електроустановок та їх частин

36


32
Знакова сигналізація під час виконання стропальних робіт
1


33
Вантажопідіймальні та вантажозахватні прилади
1


34
Визначення центру маси вантажів, що переміщують
1


35
Підбір стропів та методів стропування
1


36
Стропування та розстропування типових деталей
1


37
Кантування вантажів
1


38
Монтаж електровимірювальних приладів
1


39
З’єднання, відгалуження та окінцювання проводів та кабелів
1


40
Розмічальні, пробивні та кріпильні роботи
1


41
Монтаж прихованої електропроводки
1


42
Монтаж відкритої електропроводки
1


43
Монтаж стикових та кінцевих муфт
1


44
Траншейне та безтраншейне прокладання кабельної лінії
1


45
Монтаж повітряних ліній електропередач
1


46
Демонтаж повітряних ліній електропередач
1


47
Підготовка електричних машин до монтажу
1


48
Сушіння (способи і режими) електричних машин
1


49
Складання машин та встановлення на підвалини (перевірка, з’єднання та центрування валів, кріплення машини до фундаменту)
1


50
Регулювання щіткового апарата. Заповнення підшипників мастилом
1


51
Пуск двигуна вхолосту та під навантаженням
1

52
Підготовка пускорегулювальної апаратури до монтажу
1

53
Порядок кріплення та встановлення апаратів
1

54
Установка рубильників
1

55
Установка реостатів
1

56
Установка пускачів
1

57
Ревізія трансформаторів
1

58
Складання та установка трансформаторів
1

59
Монтаж герметичних трансформаторів
1

60
Монтаж трансформаторів струму
1

61
Монтаж трансформаторів напруги
1

62
Монтаж щитів, пультів
1

63
Монтаж шаф РУ
1

64
Монтаж комплектних розподільних пристроїв
1

65
Вимоги до захисного заземлення
1

66
Монтаж зовнішнього контуру заземлення
1

67
Монтаж зовнішнього контуру заземлення
1
5

Ремонт електроустановок та їх частин

45

68
Ремонт розподільчих коробок клемників, запобіжних щитків, арматури.
1

69 - 70
Ремонт повітряних ліній електропередач
2

71 - 72
Ремонт кабельної лінії
2

73
Ремонт кнопок, ключів керування, пакетних вимикачів
1

74
Ремонт рубильників, шляхових та кінцевих вимикачів
1

75
Ремонт реостатів та контролерів
1

76
Ремонт контакторів та магнітних пускачів
1

77
Ремонт плавких запобіжників, автоматичних вимикачів
1

78 - 79
Типові несправності електродвигунів, причини їх виникнення.
2

80
Підготовка електричної машини до ремонту
1

81 - 82
Ремонт обмоток електричних машин
2

83
Сушіння обмоток двигунів


84
Ремонт контаткних кілець та колектора
1

85
Ремонт короткозамикаючого механізму та щіткотримачів
1

86
Ремонт осердя, валів та вентиляторів електричних машин
1

87
Ремонт станин, підшипникових щитів та підшипників електричних машин
1

88
Бандажування та балансування роторів та якорів
1

89
Після ремонтне випробування електричних машин
1

90 - 91
Визначення основних видів пошкодження та поточний ремонт трансформаторів
2

92 - 94
Ремонт зовнішніх вузлів трансформатора
3

95 - 96
Ремонт комплектних розподільних пристроїв, щитів та шаф РУ.
2

97
Ремонт пристроїв захисного заземлення.
1

98
Ремонт скребкових конвеєрів
1

99
Ремонт стрічкових конвеєрів
1

100
Вулканізація та з’єднання конвеєрних стрічок
1

101 - 104
Ремонт устаткування відкритих розробок
4

105 - 108
Ремонт устаткування бурових робіт
4

109 - 112
Ремонт устаткування збагачувальних фабрик
4
6

Обслуговування електроустановок та їх частин

21

113
Обслуговування повітряних ліній електропередач
1

114
Обслуговування кабельних ліній електропередач
1

115
Обслуговування освітлювальних мереж та освітлювального устаткування
1

116
Технічне обслуговування низьковольтних електричних апаратів
1

117
Регулювання контакторів, магнітних пускачів та автоматичних вимикачів
1

118
Обслуговування реле
1

119
Технічне обслуговування електричних машин
1

120 - 121
Поточна експлуатація електричних машин
2

122
Технічне обслуговування трансформаторів
1

123
Контроль стану ізоляції трансформаторів
1

124
Очищення та сушіння оливи
1

125 - 126
Технічне обслуговування КРП, щитів та шаф РУ
2

127
Технічне обслуговування заземлюючих пристроїв
1

128
Технічне обслуговування скребкових та стрічкових конвеєрів
1

129 - 130
Технічне обслуговування устаткування відкритих розробок
2

131
Технічне обслуговування устаткування бурових робіт
1

132
Технічне обслуговування устаткування збагачувальних фабрик
1

133
Підсумковий урок
1


Всього
133