З Днем студента

З Днем студента

БУДОВА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ. Зміст курсу


Типова навчальна програма з предмета

«Будова вантажопідіймальних кранів»

 Професія "Машиніст крана (кранівник), стропальник", 3 р
Тема 1. Задачі та структура предмета

Задачі та структура предмета. Місце робіт за професією «Машиніст крана» у технологічному процесі сучасного підприємства. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Тема 2. Слюсарні роботи

Розмічання: призначення, види, інструменти та матеріали. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Рубання, випрямляння та гнуття металу: призначення, інструменти та обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Опилювання: призначення інструменту, технологія, виникаючі дефекти, засоби перевірки. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Обробка отворів: свердління, зенкерування та розвінчування. Призначення, інструменти і обладнання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Різьби: профілі різьби, їх застосування; системи різьб, інструменти для нарізання зовнішніх та внутрішніх різьб. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Тема 3. Кранові механізми і деталі

Поняття про машини і механізми; збірні одиниці і деталі машин. Кінематичні пари та кінематичні схеми.

Деталі обертання: вали та вісі; підшипники ковзання і кочення; муфти. Передачі обертового руху, їх класифікація. Визначення передаточного числа. Зубчасті передачі. Збірні одиниці і деталі кранових механізмів. Редуктори: будова, призначення, типи. Гальмові пристрої: будова, принцип дії, типи гальм. Ходові колеса та балансири.

Вантажні барабани; блоки і поліспасти; гакові підвіски.

Лабораторно-практичні роботи:

1.    Визначення типу та передаточного числа редукторів.

2.    Розбір схеми запасовування канатів у поліспаст, визначення його кратності.

Тема 4. Загальні відомості про вантажопідіймальні крани

Призначення та області використання вантажопідіймальних кранів. Основні параметри кранів. Класифікація кранів: за класом використання і режиму навантаження; за конструкцією; за видом вантажозахоплювального органа; за видом ходового пристрою і можливості переміщення. Стійкість кранів. Паспорт вантажопідіймального крану.

Тема 5. Будова вантажопідіймальних кранів

Монорейкові візки: будова і застосування. Кран-балки: застосування та основні частини. Крани мостового типу. Загальна будова мостового крану. Типи кранових мостів, їх металоконструкції. Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування крана. Будова, типи і кінематичні схеми механізмів пересування вантажного возика.

Будова, типи і кінематичні схеми механізму підіймання вантажу. Способи передачі обертання на барабан. Шлюзові крани: призначення та будова. Консольні крани: загальна будова та застосування. Консольні крани на колоні, їх типи. Настінні: стаціонарні та пересувні; особливості будови.

Велосипедні.

Тема 6. Вантажозахоплювальні пристрої і тара

Гаки і петлі. Вантажопідіймальні електромагніти і грейфери.

Сталеві канати: будова, класифікація, бракування.

Ланцюги: застосування, типи, бракування.

Знімні вантажозахоплювальні пристрої: типи і застосування.

Стропи, засоби утворення петлі.

Тема 7. Кабіни керування, галереї, площадки і засоби доступу. Кранова колія

Кабіни керування: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них. Галереї: типи, будова, вимоги Держгірпромнагляду до них.

Посадочна площадка і сходи.

Кранова колія: призначення, види, будова, вимоги до неї.

Тема 8. Електрообладнання вантажопідіймальних кранів

Призначення, особливості кранового електрообладнання; його розташування на крані. Подання електроенергії на кран. Крановий струмопідвід.

Кранові реостати: призначення і типи; встановлення і підключення; робота.

Електродвигуни: призначення, типи, принцип дії, регулювання швидкості обертання, ковзання, реверсування. Будова і робота електродвигунів змінного струму, постійного струму.

Апаратура ручного керування: загальні поняття, призначення, типи. Рубильники і перемикачі; кнопки керування, силові контролери, командоконтролери.

Апаратура керування і захисту електроустаткування: контактори змінного і постійного струму; кранові електрореле; плавкі запобіжники; магнітні контролери і магнітні пускачі. Засоби керування крановими гальмами: гальмові електромагніти і електрогідравлічні штовхачі. Захист кранового електрообладнання: захист від струмів короткого замикання та від дотику до неізольованих струмовідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий захист; захисна панель (ввідний пристрій). Самостійні електричні кола на крані: силове коло, коло керування, коло освітлення і сигналізації.

Тема 9. Прилади і пристрої безпеки

Призначення і види приладів і пристроїв безпеки.

Обмежники рухів крана важільного типу. Кінцеві вимикачі: важільного типу, шпиндельні. Обмежники пересування безконтактного типу.

Блокувальні пристрої: призначення і типи.

Обмежники вантажопідйомності і ваговимірювальні пристрої.

Звукова та світова сигналізація.

Опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки.

Протиугінні пристрої: призначення, типи, застосування анемометрів. Захисне заземлення і занулення. Огорожі.

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.